Bricka Polisman.
Landsfiskalen i Hvellinge. Silver 1923
Frånsidan Tillhört Landsfiskal Gunnar Ringblom. Landsfiskal 1922-1954