Tjänstetecken för Sundhetspolisen Göteborg, framsida. Sundhetspolisen höll bl a koll på prostituerade samt smittosamma sjukdomar. Användes under 1920-1930 talet