Bricka Landsfogden Göteborgs- och Bohus län ( tjänstgjorde som Länspolischef samt Statsåklagare)