Mössmärke Kronolänsman/Landsfiskal Kopparbergs län