Krag och Mössmärke
Landsfiskal/Fjärdingsman
Örebro län