Krag och Mössmärke
Landsfiskal/Fjärdingsman
Stockholms län