Krag och Mössmärke
Landsfiskal/Fjärdingsman
Gävleborg län