Tjänstebricka Tullverket, använts under mitten av 1900-talet