Epåletter Överkonstapel Stockholm
senare delen av 1800-talet