2 st Träbatonger Malmö stad och Norrköping stad. Runt sekelskiftet