Märke för polis i utlandstjänst
Inspektör med särskild tjänsteställning