Knapp för officer vid Karl XIV eget värvade regemente