Paradvapenplåt med pompong, Intendenturkåren för Underofficer m/1880