Knapp 1772-1792 för officer i Gustav III eget värvade regemente. Försilvrad mässing.
Extremt få kända exemplar