Mössmärke Reservofficer, pälsmössa m/1895, Flottan