Knapp Kronobergs regemente för underofficer m/1819.