Knapp officer Jönköpings regmente m/1779. Tidigt 1800-tal