Hattmärke m/1903 - Positionsartilleriet Underofficer