Hattmärke Positionsartilleriet m/1903 Officer
Märket upphörde redan 1906