Käppiplåt för artilleriet m/1880 manskap
med plymhållare