Epåletter Flottan. För marin ingenjör med
kommendörkaptens grad