Paradvapenplåt till mössa m/1865
för infanteriet utom gardena Underofficer
med pompong