SLAGLÅSPISTOL för Kavalleriet
Studsarpistol M/1820-57. Längd 42 cm