Värja infanteriofficer 1840/50 talet med
Wahlfeldts klinga