Västernorrlands regemente, Nr 29 för officer m/1854