Tjänstestav för Fiskal Norrköping. Guld och svärtat trä. Senare delen av 1700-talet. 11 cm