Tjenstetecken för exekutionsbetjent i Stockholm
1700-tal el tidig 1800-tals bricka
Kan ev vara den modell som togs i bruk 1724