Tjenstetecken för Exekutionsbetjent i Stockholm m/1836