Mössmärke högre tjänstemän m/39
Kammarskrivare m fl