HANDFÄNGSEL, Hiatt, Warranted Wrough
Detta ex använt inom svensk fångvård