Broderat ärm-märke Särskilda
beredskapspolisen Upphörde 2012