Militärt,Knappar, Banvaktsplåtar

Vapenmärke m/26 Flygvapnet
Vapenmärke m/26 Flygvapnet
Flygspanarmärket m/14
Flygspanarmärket m/14
Mössmärke, försöksmodell, Flygvapnet
Mössmärke, försöksmodell, Flygvapnet
Bröstbricka. Flygskyttemärke m/40
Bröstbricka. Flygskyttemärke m/40
Flygsignalistmärke m/40
Flygsignalistmärke m/40
Baskertecken Flygbasjägarna m/87
Baskertecken Flygbasjägarna m/87
Flygbasjägarna bröstemblem
Flygbasjägarna bröstemblem
Spec. utb. tecken Fallskärmsjägarna m/51-60
Spec. utb. tecken Fallskärmsjägarna m/51-60
Spec. utb. tecken Fallskärmsjägarna m/51-60
Spec. utb. tecken Fallskärmsjägarna m/51-60
Fallskärmsjägarmärke i brons, bröstmärke m/51-52
Fallskärmsjägarmärke i brons, bröstmärke m/51-52
Mössmärke Officer, pälsmössa m/1895, Flottan
Mössmärke Officer, pälsmössa m/1895, Flottan
Baskermärke Norrbottens Gränsjägare m/94
Baskermärke Norrbottens Gränsjägare m/94
Mössmärke Reservofficer, pälsmössa m/1895, Flottan
Mössmärke Reservofficer, pälsmössa m/1895, Flottan
Baskermärke Kustartill KA 1 Vaxholm m/92
Baskermärke Kustartill KA 1 Vaxholm m/92
Baskermärke Kustjägarna
Baskermärke Kustjägarna
Baskermärke Attackdykare
Baskermärke Attackdykare
Baskermärke Lapplands Jägarregemente
Baskermärke Lapplands Jägarregemente
Baskermärke Underrättelse och Säkerhetstjänsten
Baskermärke Underrättelse och Säkerhetstjänsten
Utbildningstecken underrättelse och säkerhetspersonal
Utbildningstecken underrättelse och säkerhetspersonal
Yrkestecken Jurist/Auditör m/39-94
Yrkestecken Jurist/Auditör m/39-94
Tjänstetecken  Folkrättslig Rådgivare m/94
Tjänstetecken Folkrättslig Rådgivare m/94
Mössmärke för "Fälttelegraphkåren" omkring 1900
Mössmärke för "Fälttelegraphkåren" omkring 1900
Knapp 1772-1792 för officer i Gustav III eget värvade regemente. Försilvrad mässing.
Extremt få kända exemplar
Knapp 1772-1792 för officer i Gustav III eget värvade regemente. Försilvrad mässing. Extremt få kända exemplar
Knapp för officer vid Karl XIV eget värvade regemente
Knapp för officer vid Karl XIV eget värvade regemente
Knapp m/1816 för officer vid Södra skånska regementet
Knapp m/1816 för officer vid Södra skånska regementet
Knapp Kronobergs regemente för underofficer m/1819.
Knapp Kronobergs regemente för underofficer m/1819.
Knapp officer Västernorrlands Reg. " 29" Andra delen av 1800-talet
Knapp officer Västernorrlands Reg. " 29" Andra delen av 1800-talet
Knapp för officer vid Topografiska kåren m/1805
Knapp för officer vid Topografiska kåren m/1805
Knapp för marindykare, officer, början av 1800-talet. Endast 4 st kända knappar lär finnas.
Knapp för marindykare, officer, början av 1800-talet. Endast 4 st kända knappar lär finnas.
Knapp m/1767 för officer vid generalitetet
Knapp m/1767 för officer vid generalitetet
Knapp officer Jönköpings regmente m/1779. Tidigt 1800-tal
Knapp officer Jönköpings regmente m/1779. Tidigt 1800-tal
Förgylld knapp Göta Hovrätt med träbotten
Förgylld knapp Göta Hovrätt med träbotten
Förgylld knapp Göta Hovrätt med träbotten. Baksidan
Förgylld knapp Göta Hovrätt med träbotten. Baksidan
Knapp m/1767 för officer vid generalitetet 
Träbottnad
Knapp m/1767 för officer vid generalitetet Träbottnad
Knapp m/1767 för officer vid generalitetet 
Träbottnad
Baksida
Knapp m/1767 för officer vid generalitetet Träbottnad Baksida
Knapp för Stocholms stads militärkår från sent 1700-tal. Träbotten
Knapp för Stocholms stads militärkår från sent 1700-tal. Träbotten
Knapp för Stocholms stads militärkår från sent 1700-tal. Träbotten. Baksida
Knapp för Stocholms stads militärkår från sent 1700-tal. Träbotten. Baksida
Knapp Generalitetet m/1767. Från tidigt 1800-tal
Knapp Generalitetet m/1767. Från tidigt 1800-tal
Knapp generalitetet omkr 1800
Knapp generalitetet omkr 1800
Knapp Krigsdomare - Auditör m/1916
Knapp Krigsdomare - Auditör m/1916
Knapp Krigsfiskal m/1916
Knapp Krigsfiskal m/1916
Knapp Krigskollegium m/1812
1:a delen av 1800-t
Knapp Krigskollegium m/1812 1:a delen av 1800-t
Tschakåplåt för officer m/1831 med regementsbeteckning
Kongl Jemtlands Fält Jägar Reg
Tschakåplåt för officer m/1831 med regementsbeteckning Kongl Jemtlands Fält Jägar Reg
Tschakåplåt för underofficer-manskap m/1831 med 
regement beteckning Kongl Wermlands Reg
Tschakåplåt för underofficer-manskap m/1831 med regement beteckning Kongl Wermlands Reg
Tschakåplåt för manskap m/1831
Tschakåplåt för manskap m/1831
Hattmärke Positionsartilleriet m/1903 Officer
Märket upphörde redan 1906
Hattmärke Positionsartilleriet m/1903 Officer Märket upphörde redan 1906
Hattmärke m/1903 - Positionsartilleriet Underofficer
Hattmärke m/1903 - Positionsartilleriet Underofficer
KASKPLÅT m/1845 - Marininfanteriet - Manskap
KASKPLÅT m/1845 - Marininfanteriet - Manskap
Paradvapenplåt med pompong för Intendenturkåren, för Officer m/1880
Paradvapenplåt med pompong för Intendenturkåren, för Officer m/1880
Paradvapenplåt med pompong, Intendenturkåren för Underofficer m/1880
Paradvapenplåt med pompong, Intendenturkåren för Underofficer m/1880
Käppiplåt Artilleriet m/1880 Officer
Käppiplåt Artilleriet m/1880 Officer
Käppiplåt Artilleriet m/1880 Underofficer
Käppiplåt Artilleriet m/1880 Underofficer
Käppiplåt för artilleriet m/1880 manskap
med plymhållare
Käppiplåt för artilleriet m/1880 manskap med plymhållare
Mössmärke för husarregementena m/1895 för officer
Mössmärke för husarregementena m/1895 för officer
Mössmärke för husarregementen m/1895
underofficer
Mössmärke för husarregementen m/1895 underofficer
Mössmärke Husarregementen m/1895 för underbefäl o manskap
Mössmärke Husarregementen m/1895 för underbefäl o manskap
Käppiplåt för Svea o Göta Livgarde 
Office m/1878
Käppiplåt för Svea o Göta Livgarde Office m/1878
Käppiplåt för Svea o Göta Livgarde Underofficer m/1878
Käppiplåt för Svea o Göta Livgarde Underofficer m/1878
Käppiplåt för Svea o Göta Livgarde 
Manskap m/1878
Käppiplåt för Svea o Göta Livgarde Manskap m/1878
Mössplåt för kask m/1887 Officer
Mössplåt för kask m/1887 Officer
Mössplåt för kask m/1887 Underofficer
Mössplåt för kask m/1887 Underofficer
Mössplåt för kask m/1887 Manskap
Mössplåt för kask m/1887 Manskap
Paradvapenplåt till mössa m/1865
för infanteriet utom gardena. Officer. Med pompong
Paradvapenplåt till mössa m/1865 för infanteriet utom gardena. Officer. Med pompong
Paradvapenplåt till mössa m/1865
för infanteriet utom gardena Underofficer
med pompong
Paradvapenplåt till mössa m/1865 för infanteriet utom gardena Underofficer med pompong
Paradvapenplåt till mössa m/1865
för infanteriet utom gardena Manskap, med pompong
Paradvapenplåt till mössa m/1865 för infanteriet utom gardena Manskap, med pompong
Epålett Kustartilleriet Major m/1902
Epålett Kustartilleriet Major m/1902
Epålett för grenadjärofficer, löjtnant, m/1849
Smålands- Vaxholms-Karlskrona grenadjär-
regementen
Epålett för grenadjärofficer, löjtnant, m/1849 Smålands- Vaxholms-Karlskrona grenadjär- regementen
Epålett Artilleriet m-1827. Löjtnant
Epålett Artilleriet m-1827. Löjtnant
Epåletter Flottan. För marin ingenjör med
kommendörkaptens grad
Epåletter Flottan. För marin ingenjör med kommendörkaptens grad
Epåletter Fortifikationen. Officer m/ 1830
Fänrik
Epåletter Fortifikationen. Officer m/ 1830 Fänrik
Dagbricka m/1799 för officer
Dagbricka m/1799 för officer
Dagbricka m/1799 för underofficer
Dagbricka m/1799 för underofficer
Kompani dagbricka
Kompani dagbricka
Kartuschväska Jemtlands Regemente
Kartuschväska Jemtlands Regemente
Tjäntebricka Riksdagen Pm 111
Tjäntebricka Riksdagen Pm 111

Kommentarer

Johan

09.07.2021 19:55

Intresserad av att köpa flygvapnets fackten för säkerhetsförband i tyg och/eller metall.

Senaste kommentaren

07.11 | 08:14

Hej Leif
Jag har en bricka från Marinpolisen och några andra polisbrickor
Mvh Mats

01.04 | 10:07

Hör av dig så kanske man hittar något

06.03 | 10:07

Detta är inte Västervik utan Kristinehamn

22.02 | 16:26

Dear Sir/Madam

we are from Janjau Emnbroidery Manufacturers
who manufacturers all kinds of Hand Embroidered Badges and Uniforms Accessories.
we are custom Manufacturer and make all kind of product

Dela den här sidan