Knapp m/1816 för officer vid Södra skånska regementet