Knapp för marindykare, officer, början av 1800-talet. Endast 4 st kända knappar lär finnas.