Knapp m/1767 för officer vid generalitetet
Träbottnad
Baksida