Käppiplåt för Svea o Göta Livgarde Underofficer m/1878