Epålett för grenadjärofficer, löjtnant, m/1849
Smålands- Vaxholms-Karlskrona grenadjär-
regementen