Paradvapenplåt till mössa m/1865
för infanteriet utom gardena. Officer. Med pompong