Kronobergs regemente Nr 11 för underofficer
m/1819